Nedre Eiker menighet > Vigsel

Vigsel

Ny vigselsliturgi vedtatt

   Les mer...

OM VIGSEL

Velkommen til vielse i Nedre Eiker menighet!    Les mer...